• តើធ្វើដូចម្តេច sputter ការប្រព្រឹត្ដគោលដៅ

    តើធ្វើដូចម្តេច sputter ការប្រព្រឹត្ដគោលដៅ

  • សមត្ថភាព

    សមត្ថភាព

  • វិញ្ញាបនប័ត្រ

    វិញ្ញាបនប័ត្រ

Alluter បច្ចេកវិទ្យា (ក្រុង Shenzhen) Co. , Ltd ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេគោលដៅ sputter ក្នុងប្រទេសចិន។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007 និងពង្រីកយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅជាក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិក 200 នាក់ដឹកនាំដោយបូកបន្ថែមការគ្រប់គ្រងដែលមានបទពិសោធរបស់ក្រុម។

អាន​បន្ថែម

មកដល់ថ្មី

WhatsApp Online Chat !